For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر محمدرضا سبزعلیان خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده کشاورزي، گروه اصلاح نباتات تلفن : 3133913452(98+) فکس : 3133913447 (98+) وب سایت : محمدرضا سبزعلیان
  • دانشیار
زمینه های تحقیقاتی :
  • 1- اصلاح گیاهان علفی و علوفه ای از طریق روابط همزیستی با قارچ ها نو ظهور نئوتیفودیوم (Neotyphodium)
  • 2- اصلاح گیاهان دانه روغنی شامل گلرنگ و کلزا
  • 3- بیوانفورماتیک و روش های آماری نوین داده کاوی
  • 4- کاربرد متابولیت های گیاهی در اصلاح گیاهان از طریق روش های اسپکتروسکوپی و رزونانس مغناطیسی هسته (NMR).
  • 5- کاربرد نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته در علوم کاربردی

آخرین خبرها

کارگاه آموزشی معرفی و شناسایی قارچ اندوفایت، هزینه 800000 ریال ، مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی اصفهان ، وضعیت ثبت نام: پایان یافته ( برگزار شد)

کارگاه یک روزه تجزیه و...

تحت نظارت وف بومی